"Weer wat moois voor Lieve Kleinen", door J. Schenkman, Amsterdam 1850.

"Door naarstigheid en vlijt alleen, wint men de gunst van ieder een". Enzovoorts.