Morele maatstaven

Hijs een volwassen man in een politiepak en zet hem op een motorfiets, wat gaat hij dan intu´tief doen? Inderdaad, meisjes op brommertjes aanhouden & bekeuren. De weg van de minste weerstand, die we allemaal wel eens kiezen. Het mechanisme manifesteert zich helaas ook op macroniveau, veel vrome praatjes ten spijt.

De Nederlandse zakenman Frans van Anraat is vlak voor kerst veroordeeld tor vijftien jaar cel. Hij had namelijk gifgas geleverd aan Saddam Hoessein, en de voormalige slager van Irak had daarmee lustig op z'n landgenoten geŰxperimenteerd. 'Medeplichtig aan poging tot genocide.' Een ferme uitspraak, maar waar blijft het vervolg? Bij Jane's kun je simpel nagaan wat de oude Bush allemaal voor geavanceerde spulletjes aan Hoessein heeft geleverd. Ik ben geen jurist, maar dertig jaar opsluiting lijkt me nog een milde straf.

Een verzoek aan Amerika om hem uit te leveren?  Nee hoor, in plaats daarvan leveren we Nederlanders aan Amerika uit wegens fraude met telefoonpasjes of handel in geestverruimende pilletjes. Onze premier Balkenende vertrouwt het rechtssysteem in dat land namelijk. Hoewel hij met zichtbaar plezier zijn zwakste minister de mantel uitveegde toen die zich had laten ontvallen de doodstraf in sommige gevallen zo gek nog niet te vinden.

Volgende keer weer wat foto's. En nu we het toch over slagers hebben: een heerlijk kerstrecept.

28 december 2005

[november] [januari]

Jan de Zeeuw